Rynek pracy junior testerów – Wstęp

Od wielu lat branża IT stanowi bardzo popularny kierunek poszukiwania pracy. Trend ten nasila się z roku na rok, a na rynku pojawia się coraz więcej kursów i materiałów przygotowujących do pracy w IT. Wśród osób szukających pierwszej pracy w tej branży jednym z najczęściej wybieranych zawodów jest zawód testera. Krąży opinia, że w zawodzie tym można relatywnie łatwo znaleźć pracę posiadając podstawowe umiejętności techniczne, a w samej pracy często przydają się umiejętności i doświadczenie wyniesione z innych zawodów czy studiów nieinformatycznych.

W związku z tym zainteresowaniem, jako doświadczony tester zdarza mi się dostawać od rodziny czy znajomych pytania o to jak znaleźć pierwszą pracę czy jak przygotować się do pierwszych rozmów kwalifikacyjnych. Niestety rynek ten znam jedynie z perspektywy rekrutera technicznego i to w dosyć wąskiej dziedzinie jaką jest automatyzacja testów backendu i systemów rozproszonych. Stąd pomysł na to by wesprzeć się ankietą na temat tego jak obecnie wygląda rynek pracy dla junior testerów, ale z perspektywy samych juniorów, zarówno tych którzy dopiero szukają pracy jak i tych którzy już swoją pierwszą pracę zdobyli. W tym celu przygotowałem dosyć rozbudowaną ankietę, zawierającą nieco ponad 100 pytań na temat tego:

 • Kto obecnie szuka pracy w zawodzie testera
 • Jak ludzie ci przygotowują się do tego zawodu
 • W jaki sposób szukają swojej pierwszej pracy
 • Jaki jest skutek tych poszukiwań
 • Jak zdobyta wiedza przydaje się w trakcie rekrutacji i pierwszej pracy

Ankieta przeznaczona była głównie dla osób które dopiero przygotowują się do zawodu testera i tych którzy w ostatnim roku zdobyli swoją pierwszą pracę, ale odpowiedzieć mógł każdy. Odpowiedzi od osób które pracują w zawodzie testera dłużej niż rok zostały jednak odfiltrowane i prezentowane poniżej wyniki ankiety oparte są jedynie na odpowiedziach osób poszukujących pracy i pracujących do około roku. W sumie w ankiecie wzięło udział 106 osób, ale tylko 91 z nich należało do interesującej mnie grupy kandydatów i juniorów.

W ramach ankiety ankietowani odpowiadali zarówno na pytania jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru. W przypadku pytań jednokrotnego wyboru wyniki prezentowane są w postaci wykresów kołowych, w przypadku pytań wielokrotnego wyboru w postaci wykresów słupkowych.

Szczególnym przypadkiem pytań były pytania w których ankietowani proszeni byli o wybranie odpowiedzi z zaproponowanej skali. W ankiecie znalazły się trzy takie skale:

 • Numeryczna od 1 do 10 stosowana z reguły do określenia częstotiwości występowania jakiegoś zajwiska albo poziomu zadowolenia
 • Enumeratywna z wartościami: Nigdy, Rzadko, Umiarkowanie często, Bardzo często, Za każdym razem
 • Enumeratywna z wartościami: Zdecydowanie nie pomocne, Raczej nie pomocne, Ciężko powiedzieć, Raczej pomocne, Zdecydowanie pomocne

Dla ułatwienia prezentacji wyników, wartościom w skalach enumeratywnych przyporządkowano wartości numeryczne od 0 do 4, a na wykresach prezentowane są średnie wartości odpowiedzi.

W części wykresów brakuje oznaczonych odpowiedzi, a niektóre etykiety urywają się, jest to niestety efekt tego, że Google Spreadsheet renderuje wykresy przy pobieraniu inaczej niż je wyświetla na stronie. W związku z tym, że wykresów jest ponad setka, postanowiłem poprawić tylko najbardziej problematyczne przypadki, a w reszcie postaram się rozwiać wątpliwości w komentarzu do wykresu.

Przy tak dużej ankiecie nie mogło się również obejść bez pomyłek i na etapie przeglądania wyników zauważyłem, że część osób zaznaczyła wykluczające się odpowiedzi, część umieszczała odpowiedź w sekcji inne mimo, że na liście była już pasująca odpowiedź, przypadki te częściowo zostały zredagowane, a częściowo pominięte w wynikach. By nie zaciemniać wyników w wykresach pomijane są również przypadki gdy ankietowany odmówił odpowiedzi na dane pytanie lub zaznaczył, że takiej odpowiedzi nie zna.

Surowe wyniki ankiety (uwzględniające wszystkie odpowiedzi) można znaleźć tutaj: Arkusz odpowiedzi
A opracowanie wygenerowane przez Google Forms (z jakiegoś powodu pomija ono dwóch ankietowanych) tutaj: Wyniki

Tak jak wspomniałem wcześniej w poniższym opracowaniu uwzględnione zostaną jedynie wyniki od ankietowanych którzy dopiero poszukują pierwszej pracy lub przepracowali nie więcej niż około jednego roku. W sumie w ankiecie wzięło udział 91 takich osób, z czego 55 osób już pracuje jako testerzy.

W związku z tym, że ankieta była dosyć długa, podsumowanie wyników podzieliłem na cztery części:

 1. Profil osobowy kandydatów na testerów
 2. Nauka testowania i przygotowanie do zawodu
 3. Poszukiwanie pierwszej pracy
 4. Jak wygląda pierwsza praca w testowaniu

W każdej z nich znajdziecie wykresy prezentujące odpowiedzi i krótki komentarz do nich. W większości są to moje subiektywne opinie i obserwacje potwierdzone co najwyżej dyskusjami z innymi doświadczonymi testerami, nie należy traktować ich więc jako pewnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *