Rynek pracy junior testerów część 1: Profil osobowy kandydatów

Kim są osoby poszukujące pracy w testowaniu?

Zawody z branży IT są postrzegane jako zawody stereotypowo męskie i choć trend ten powoli się zmienia to stąd może brać się niewielka przewaga mężczyzn wśród ankietowanych. Większość ankietowanych to też osoby młode, przeważają tu osoby nie starsze niż 30 lat, przy czym zaledwie 15% z nich to osoby w wieku poniżej 25 lat, a więc studenci i uczniowie. Bardzo dużą grupę stanowią też osoby w wieku od 31 do 40 lat, a więc osoby które najprawdopodobniej mają za sobą co najmniej kilka lat pracy na innym stanowisku.

Wśród ankietowanych przeważają też mieszkańcy miast wojewódzkich, szczególnie tych dużych. Miasta takie stanowią zarówno ośrodki akademickie jak i huby technologiczne więc zdecydowanie łatwiej znaleźć tam pracę w branży IT niż w mniejszych miejscowościach, choć w dobie popularyzacji pracy zdalnej lokalizacja nie gra już tak dużej roli.

Wszyscy ankietowani posługują się zarówno językiem polskim i angielskim i to w większości w stopniu co najmniej średnio-zaawansowanym. Pomimo, że językiem urzędowym w Polsce jest język polski, to standardem w branży IT jest język angielski i bardzo możliwe, że łatwiej znaleźć pracę bez znajomości języka polskiego niż bez znajomości języka angielskiego. Osoby nie posługujące się angielskim w stopniu zaawansowanym często obawiają się zderzenia z barierą językową, zwłaszcza w firmach międzynarodowych. Trzeba jednak pamiętać, że pracując w takich firmach spotykamy się z ludźmi z różnych rejonów świata, mówiącymi często bardzo ciężkimi akcentami, pewna doza wzajemnego niezrozumienia jest standardem i raczej nikt nie obrazi się gdy będzie musiał powtórzyć coś innymi słowami, tak by być lepiej zrozumianym.

Około 40% ankietowanych posługuje się dodatkowo co najmniej jednym innym językiem obcym, z dosyć dużą przewagą języka niemieckiego. Znajomość dodatkowych języków może być przydatną umiejętnością, zwłaszcza w przypadku firm działających na zagranicznych rynkach, na których język ten jest wykorzystywany.

Wykształcenie

Większość z ankietowanych to osoby posiadające wykształcenie wyższe i choć najpopularniejszym kierunkiem studiów jest informatyka, to jednak większość ankietowanych ukończyła studia na innych kierunkach, czyli są to osoby przekwalifikujące się co już można było wywnioskować z poprzednich pytań. Nieco ponad ¼ ankietowanych nadal się kształci, głównie na studiach wyższych lub podyplomowych.

Zainteresowanie branżą IT

Jak już ustaliliśmy na podstawie poprzednich pytań, większość z ankietowanych to nie są osoby po studiach kierunkowych. Są to osoby dla których branża informatyczna nie była początkowym wyborem. Pytanie więc czy zainteresowanie testowaniem oprogramowania wiąże się jakoś z uprzednim zainteresowaniem branżą IT czy wynika po prostu z rosnącej popularności tego zawodu.

Zaledwie nieco ponad jedna trzecia ankietowanych deklaruje, że zainteresowanie zawodem testera wynika z wcześniejszego zainteresowania branżą IT. Nieco więcej deklaruje, że zainteresowanie zawodem wynika z chęci pracy z najnowszymi technologiami, ale trzeba pamiętać, że mówimy o pytaniu wielokrotnego wyboru, więc nie mówimy to o dużym odsetku ankietowanych. Warto zwrócić też uwagę, że część ankietowanych zainteresowała się pracą testera, ze względu na niższy próg wejścia niż w innych zawodach. Jest to oczywiście częściowo prawda, choć są i inne zawody które nie wymagają dużych umiejętności technicznych. Trzeba też pamiętać, że niski próg wejścia nie koniecznie wiąże się z niższymi wymaganiami na lepiej płatnych stanowiskach, a wspominanie na rozmowie kwalifikacyjnej o tym, że zdecydowaliśmy się na rolę testera a nie programisty, bo uważamy testerów za mniej utalentowanych czy gorzej wyszkolonych może negatywnie wpłynąć na nasze szanse zdobycia pracy.

Znaczna większość ankietowanych deklaruje, że interesuje się branżą IT, z czego niemal ⅔ interesują się nią od co najmniej kilku lat. Dużą grupę zainteresowań tworzą zainteresowania związane z użytkowaniem oprogramowania czy sprzętu komputerowego. Są to takie formy zainteresowania które niekoniecznie wymagają znajomości zaawansowanych technologii i mogą ograniczać się do zainteresowania bardziej powierzchownego i znajomości tematu jedynie z perspektywy użytkownika. W kontekście zawodu testera nie należy jednak postrzegać tego jako wadę, bo testowanie oprogramowania bardzo często wymaga postawienia się właśnie w takiej perspektywie i taka znajomość tematu może być sporym atutem.

Jak widać około jedna trzecia ankietowanych amatorsko udzielała się w projektach informatycznych. W większości była to działalność związana z tworzeniem lub prowadzeniem stron internetowych, rzadziej z pracą w jakichś amatorskich projektach. Działalność taka nie dość, że może stanowić ciekawy wpis do CV w przypadku gdy brakuje nam doświadczenia komercyjnego, to dodatkowo pozwala zapoznać się z wieloma podstawowymi aspektami branży IT.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Jak już wcześniej przypuszczaliśmy, spora część ankietowanych to osoby przekwalifikujące się i faktycznie zaledwie co piąty ankietowany poszukuje swojej pierwszej pracy, a ponad ⅔ pracowało w innym zawodzie na stałe. Niemal połowa z tych osób pracowała handlu, finansach lub edukacji, a więc w branżach w których działa wielu klientów firm IT (branże e-commerce, fintech, e-learning) stąd takie doświadczenie może być przydatne w poszukiwaniu pracy.

Co trzeci ankietowany zadeklarował że w swojej poprzedniej pracy zajmował się między innymi kontrolą jakości. Doświadczenie takie, pod warunkiem, że ta kontrola prowadzona była w metodyczny sposób jest jak najbardziej przydatne, gdyż pomimo wielu różnic wynikających ze specyfiki branży IT metodyki zapewniania jakości oprogramowania spójne są z tymi stosowanymi w innych branżach od dziesięcioleci.

Wcześniejsza praca w IT

 

Niemal jedna czwarta ankietowanych pracowała już wcześniej w branży IT (nie koniecznie na stanowiskach informatycznych) a praca 12% osób w jakiś sposób związana była z wytwarzaniem oprogramowania. Większość osób pracujących uprzednio w firmach IT pracowała w działach nietechnicznych takich jak obsługa klienta czy administracja. Doświadczenie zdobyte podczas takiej pracy może być widziane przez rekruterów jako atut, szczególnie jeśli dotyczy pracy w działach informatycznych takich jak np. wsparcie techniczne. Również nauka zawodu jest łatwiejsza jeśli już znamy branżę IT od podszewki oraz możemy poprosić o wskazówki koleżanki i kolegów pracujących jako testerzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *